Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Livet och familjen - förr och nu

Sunnerstaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 7 oktober 2017

Hur var det att vara barn för 100 år sedan? Hur var det i skolan? Vad åt de till middag? Hur såg en familj ut? Såg de likadana ut förr som vi gör idag? Hur bodde de? Detta och mycket mer ska vi ta reda på under några veckor framöver.

 

Lärandemål för eleven

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

- kännedom om hur barn levde för ca 100 år sedan – hur det var att gå i skolan, vilka leksaker som fanns, och hur det såg ut i barnens hem.

- din förmåga att kunna jämföra och berätta om skillnader och likheter med att vara barn idag.

 

Undervisning

Vi kommer att arbeta enskilt och i grupp med bl. a.:

- se på filmen "Barn för 100 år sedan" från SLI och diskutera innehållet.

- samtal om hur det såg ut för 100 år sedan och jämföra med idag (powerpoint).

- se på några avsnitt som handlar om skolan från Astrid Lindgrens filmer och diskutera innehållet.

- prova lite olika lekar som man lekte förr.

- skriva intervjufrågor tillsammans och göra en intervju med en äldre person.

- läsa och diskutera faktatexter i läroboken Puls So-boken

 

Det här kommer vi att bedöma

 

- Du ska kunna ge exempel på jämförelser mellan livet förr och nu.

- Du ska kunna ge exempel på skillnader mellan att gå i skolan förr och nu.

- Du ska vara delaktig i genomgångar, diskussioner och uppgifter inom området.

 

 


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback