Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

1 - 3

Musik År 1-3

Edsskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 27 september 2019

Musik i åk 1-3 Edsskolan

Mål:

Detta ska du lära dig:

  • Att delta i sång och spel
  • Att imitera och improvisera (härma och hitta på) 
  • Att skapa musik 
  • Att höra och se skillnad på blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument

  • Att musik kan kopplas till olika känslor, bilder och tankar samt att det finns olika uttryckssätt
  • Några kända sånger och visor som förknippas med vardag och högtid 

Arbetssätt/Undervisning:

Vi kommer att spela, sjunga, lyssna och prata tillsammans i grupp. Undervisningen bygger på att eleven deltar aktivt i de uppgifter den blir tilldelad.

Bedömning:

Du bedöms utifrån din förmåga att utföra de uppgifter du blir tilldelad att utföra och delta i.


Läroplanskopplingar

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.

Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.

Musiksymboler, bilder och tecken.

Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.

Hur instrumenten låter och ser ut.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Matriser i planeringen
Musik åk 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback