Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4 - 5

Elevens val

Fredrika Bremerskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 7 oktober 2017

Vi arbetar i smågrupper med en klassisk saga, t ex Rödluvan, och i storgrupp med en pjäs av William Shakespeare.

Konkretisering av målen

Du kan förstå enkla instruktioner.
Du ska kunna återberätta en klassisk saga muntligt.
Du ska kunna bidra i arbetet med att skriva manus till gruppens pjäs.
Du ska kunna anpassa språket i en pjäs för yngre mottagare.

 

Undervisning

Du kommer att få ta del av genomgångar.
Du kommer att få titta på korta filmer på British Council.org.
Du kommer att få delta i samtal.
Du kommer att få skriva engelska.

 

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt under arbetets gång. Du kommer dessutom att få visa din kunskap genom att delta i två pjäser, en i mindre grupp och en i stor grupp.

Kopplingar till läroplanen


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

Sånger, sagor och dikter.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Matriser i planeringen
Elevens val
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter