Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

ENGENG07

EN7 ~ LITERATURE theme

Prins Wilhelmgymnasiet, Flen · Senast uppdaterad: 16 augusti 2023

Now it is time to dive into the wonderful and diversifying world of literature. This theme will encourage you to embrace the chosen novel from a subjective and analytical perspective and to express your understanding of the text in a nuanced manner with the help of applicable literary terminology. You will get to develop your writing skills by producing three Reflection Papers formed around a dynamic writing process. You will further show your understanding of the novel by participating in group discussions and by delivering an individual presentation. The theme will cover the period 10 October - 6 December 2017.


Läroplanskopplingar

Teoretiska och komplexa ämnesområden, även av mer vetenskaplig karaktär, med anknytning till elevernas utbildning, valt fördjupningsområde, samhällsfrågor och arbetsliv; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; kulturyttringar i samtiden och historien, till exempel litterära epoker.

Samhällsfrågor, kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden samt etiska och existentiella frågor i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Talat språk, även med social och dialektal färgning, och texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande, redogörande och utredande, även via film och andra medier.

Samtida och äldre skönlitteratur och annan fiktion inom olika genrer, till exempel dramatik.

Strategier för att överblicka och strukturera information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk.

Strategier för att dra slutsatser om talat språk och texter när det gäller attityder, perspektiv, syfte och värderingar samt för att uppfatta underförstådd betydelse.

Hur muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer är uppbyggda. Hur stilistiska och retoriska grepp används för olika syften samt hur språk används som maktmedel.

Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar ur olika perspektiv, ansöker, resonerar, värderar, utreder, förhandlar och motiverar sina åsikter.

Muntlig och skriftlig framställning inom valt fördjupningsområde.

Strategier för användning av olika typer av källor, med källkritisk medvetenhet och vedertagna sätt att ange källor, inom valt fördjupningsområde och inom andra områden.

Strategier och modern teknik för att medverka i, leda och dokumentera samtal och skriftlig kommunikation i olika medier, till exempel i arbetsprocesser och förhandlingssituationer med anknytning till samhälls- och arbetslivet.

Användning av grundläggande stilistiska och retoriska grepp.

Bearbetning av språk och struktur i egna och andras framställningar, i formella och komplexa sammanhang, och för att skapa anpassning till genre, stilnivå och syfte.

Matriser i planeringen
EN7: Skriftlig produktion (Litteraturtema)
EN7: Muntlig produktion (Litteraturtema)
Uppgifter
Uppgift 1

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback