Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Rymden

Gläntanskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 7 oktober 2017

Rymden är ett stort och spännande område. Vi kommer att lära oss mer om bland annat Big bang, universum, galaxer, stjärnor, stjärnbilder, Vintergatan, solen, månen och planeterna i vårt solsystem.

Vad ska vi lära oss om rymden?

* Hur universum bildades och den ser ut idag.

* Hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra. 

* Månen olika faser.

* Våra årstider.

* Lära oss om planeterna i vårt solsystem.

* Stjärnhimlen och olika stjärnbilder.

 

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi tittar på filmer.
Vi läser faktatexter.
Vi skriver enkla faktatexter och berättande texter
Vi ritar/målar till våra texter.
Vi läser berättande texter som handlar om rymden.
Vi skapar saker som har med rymden att göra.
Vi tittar på himlen, solen och månen

Vad som kommer att bedömas:


* Du ska kunna visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

* Du ska kunna berätta varför vi har olika årstider.

* Du ska kunna berätta om månens olika faser.

* Du ska kunna berätta om några av våra stjärnbilder

 

Hur du får visa vad du kan:

Genom att delta aktivt på lektionerna.

Genom att delta i olika diskussioner.

Genom att dokumentera ditt arbete.

 

Bedömningen görs i No-matrisen.

 

Lärardel - kopplingar till läroplanen

 


Läroplanskopplingar

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback