Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

5 - 6

ENSEMBLE/BAND år 6

Prästängsskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 7 oktober 2017

Denna terminens första sex veckor ska vi jobba med sång och spela keyboard, bas och trummor i ensemble.

 

Syften i ämnet musik

Musikämnet ska verka för att:

  • utveckla kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.
  • ge förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel.
  • ge möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler.
  • utveckla en musikalisk lyhördhet och med hjälp av den skapa, bearbeta och framföra musik tillsammans med andra.
  • utveckla en förmåga att uppleva och reflektera över musik.
  • utveckla kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras. 

Så här jobbar vi på musiklektionerna.

De första sex veckorna på den här terminen arbetar vi med två olika låtar. Vi jobbar i halvklass, tre på bas, en på trummor, sex på keyboard och fyra på sång. Alla måste lära sig alla olika instrumenten så vi byter ofta.

Fösta låten är Jag trodde Änglarna fanns.Vi spelar den så här:

(orginal i E Capo 4)

Refr: I C I G I G I C I FC I AmF I CG I C II

Vers: I CG I AmF I DmF I G I C I GC I FG I CG II

Refr, Mellanspel (=refr x 2), Vers 2, Refr 

 

 

Den andra låten blir; Can't stop the Feeling. Vi spelar den så här;

Intro; I C I Am I F I Am II

Vers; I C I Am I F I Am :II

Chorus; I C I Am I F I Am :II

Pre Chorus; I Bb I C I Bb I C I Ab I Bb I Fm I Ab I

Chorus; I C I Am I F I Am II x3

 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt utifrån kunskapskraven. Vi avslutar varje låt med en att filma resultatet.


Läroplanskopplingar

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.

Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.

Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.

Musikframföranden.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.

Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback