Skolbanken Logo
Skolbanken

Grovplanering LPP, Hemkunskap Hösten 2017-Våren 2018

Sofiaskolan, Västerås Stad · Senast uppdaterad: 8 oktober 2017

En förmiddag i veckan har klassen hemkunskap där det planeras, tillagas, handlas och lagas en gemensam måltid. Hemkunskap omfattar förmågor inom ämnesområden estetisk verksamhet, kommunikation och vardagsaktiviteter. I aktiviteten lär vi av och med varandra i en social samvaro. Vi utgår från varje elevs förmåga att delta genom och lockar till nya erfarenheter genom olika moment, smaker och upplevelser. Dessutom kan hemkunskapen bidra till att öka elevens självständighet och sociala sampel genom att vistas i en grupp. Målet är att våga prova nya smaker, nya aktiviteter som skära, steka, mäta, duka samt att finna glädje och trivsel i att äta tillsammans.

Syfte

Genom undervisningen inom ämnesområdet vardagsaktiviteter ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Genom undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Genom undervisningen inom ämnesområdet verklighetsuppfattning ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

Centralt innehåll

Undervisningen i vardagsaktiviteter ska behandla följande centrala innehåll

I årskurs 1-9

Undervisningen i kommunikation ska behandla följande centrala innehåll

I årskurs 1–9

Undervisningen i verklighetsuppfattning ska behandla följande centrala innehåll

I årskurs 1-

Kunskapskrav

Årskurs 1-9

Grundläggande krav

·         Eleven kan delta i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.

·         I arbetet deltar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.

·         Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.

·         Eleven deltar också i något gemensamt beslut i skolan.

·         Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.  Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.

·         Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen. .

·         Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.

·         Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.

·         Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.

·         Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.  

·         Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.

·         Utifrån att eleven urskiljer och reagerar på olika egenskaper hos vardagsföremål kan eleven delta i att göra val.  

·         Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.  

·         Eleven deltar i undersökningar av hur några tekniska föremål används och fungerar och i kommunikation om hur redskap och teknisk utrustning kan användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

·         Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

Fördjupade krav

Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Grovplanering LPP, Hemkunskap Hösten 2017-Våren 2018
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback