Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Bråk och decimaltal.

Hulanskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 8 oktober 2017

Delområde bråk och decimaltal.

Utifrån LGR 11

Syfte:

Utveckla intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Kunskapskrav:

Eleven ska ha kunskaper om matematiska begrepp (kring bråk) och visa det genom att använda dem i nya sammanhang på ett fungerande sätt.

Eleven ska även kunna beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

 

Centralt innehåll.

 

 

Du kommer att arbeta med:

Mattefilmer från Gleerups.

Matteböcker.

Konkret material - praktiska övningar.

 

Du kommer att arbeta:

Enskilt, par, liten grupp och alla tillsammans. (EPA.)

 

Du ska kunna:

  • Jämföra, förlänga och förkorta bråk.
  • Beräkna summor och differenser med olika bråk.
  • Jämföra och skriva decimaltal.
  • Multiplicera och dividera decimaltal med 10, 100 och 1 000.
  • Avrunda, göra överslag och beräkningar med decimaltal.
  • Använda strategier vid problemlösning.  

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bråk och decimaltal, Prima Formula 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter