Skolbanken Logo
Skolbanken

Grovplanering LPP - Mattegrupp hösten 17-våren 18

Sofiaskolan, Västerås Stad · Senast uppdaterad: 8 oktober 2017

Enligt kursplanen i matematik (Skolverket 2011) ska undervisningen i grundsärskolan, skapa förutsättningar för eleverna att utveckla matematiska förmågor samt använda matematik i vardagen. En av förutsättningarna och grunden för att uppnå det är en god taluppfattning (Unenge, Sandahl och Wyndhamn). För att utveckla och förstå räknandets ide behövs kunskaper som Gelman och Gallister (Kilborn,1989) kallar de fem räkneprinciperna vilket är det vi främst ska arbeta med.

Metod:

För att eleverna ska ges förutsättningar att förstå och utveckla matematiska förmågor och få en taluppfattning kommer vi att arbeta med olika aktiviteter som relaterar till de fem räkneprinciperna. Nedan följer en kortfattad beskrivning:

·         Abstraktionsprincipen innebär att föremål som är väl avgränsade kan räknas.

·         Ett-till-ett-principen innebär att ett föremål i en mängd kan bilda par med ett föremål i en annan mängd.

·         Principen om godtycklig ordning innebär att när varje föremål i en mängd ska räknas kan det göras från vilket håll som helst. Denna princip hänger nära ihop med antalskonstans som betyder att det alltid är lika många i en mängd oberoende av hur dessa är grupperade.

·         Principen om räkneordens ordning innebär att föremålen i en mängd måste räknas upp i en bestämd ordning.

·         Antalsprincipen eller kardinaltalsprincipen innebär att varje föremål då det räknas ska paras ihop med ett räkneord och att det sista uppräknade räkneordet anger det totala antalet föremål som räknats (Taluppfattning och tals användning, Skolverket, Gilla matematik).

 

Syfte

Genom undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Genom undervisningen inom ämnesområdet verklighetsuppfattning ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Centralt innehåll

Undervisningen i kommunikation ska behandla följande centrala innehåll

Samspela, tala och samtala

Undervisningen i verklighetsuppfattning ska behandla följande centrala innehåll

Kunskapskrav

Årskurs 1–9

Grundläggande krav

Fördjupade krav


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Grovplanering LPP - Mattegrupp hösten 17-våren 18
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback