Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

5 - 6

Skapa musik

Ingaredsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 9 oktober 2017

Vi skapar text till en given melodi. Vi jobbar även med att skapa musik digitalt i Garageband.

Arbetsområde:

Vi skriver en text till en given melodi och övar att få rätt antal stavelser/noter så att texten fungerar tillsammans med melodin.

I Garageband skapar vi en enkel låt med basgång, slagverksstämma, ackordföljd och slutligen en sångstämma. 

Konkreta mål:

Syftet är att skapa musik efter ett givet musikaliskt mönster och byggstenar så som tex ackordföljd, basgång, en rytm, ett visst antal takter mm. Ni skall även hitta på en sång som fungerar till låten och förstå hur Garageband fungerar.

Bedömning:

Jag kommer bedöma:

- Hur er sång fungerar till låten med rytm och tonhöjd

- Hur väl er komposition fungerar i de olika delarna efter de instruktioner ni fick t ex att ackorden och basgången byter på rätt takter men även hur väl de olika spåren fungerar tillsammans som en komposition. 

 

Undervisning:

Vi ska tillsammans öva på takter och stavelser och sedan tillsammans skapa en enkel text till en melodi. Ni får sedan i grupper skapa egna texter till filmlåten Chariots of fire (två verser).

Ni får följa korta instruktionsfilmer för att skapa en enkel låt i Garageband som skall bestå av trumkomp, basgång, gitarrackord, synt-stämma och slutligen skall ni sjunga in en melodi som består av era namn.

 

Lycka till!  


Läroplanskopplingar

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.

Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.

Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.

Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback