Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

9

Skönlitteratur i bokcirkel åk 9 - tema "Världen då och nu"

Österslättsskolan, Karlshamn · Senast uppdaterad: 8 oktober 2017

Pedagogisk planering i svenska åk 9. Du ska nu läsa en bok som på något sätt har anknytning till det historiska skeendet under 1900- talet fram till nu, tema "Världen då och nu". Under läsningens gång ska du föra läslogg kopplat till uppgifter som du har fått. Två boksamtal i grupp ingår i arbetsområdet - det sista efter avslutad läsning och då i form av ett bokcafé, där alla grupper berättar kort om sina böcker.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Matriser i planeringen
Läsa och analysera skönlitteratur åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback