Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

9

Matematik år 9 Kap 1 Tal HT-17

Kronängsskolan, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 9 oktober 2017

Vi kommer att arbeta med grundläggande taluppfattning, prioriteringsregler och negativa tal, prefix för stora och små tal, tal i potensform, kvadrattal och kvadratrötter samt Pythagoras sats.

 Undervisning/Tidsram

Kapitel 1 i Matte Direkt, Tal

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna

  • förstå hur vårt talsystem är uppbyggt och kunna göra beräkningar med både positiva och negativa tal
  • skriva och göra beräkningar med tal i potensform
  • använda några prefix för stora och små tal
  • använda samband mellan kvadraten på ett tal och kvadratroten ur ett tal samt göra beräkningar med kvadrattal och kvadratrötter
  • Beräkna sidorna i rätvinkliga trianglar med hjälp av Pythagoras sats.

 

Preliminär planering

V40

Repetera talsystemet, de fyra räknesätten, multiplikation och division med 10, 100 och 1000 samt multiplikation och division med decimaltal: 

Genrepet s 142-147

Negativa tal:

Grundkurs s 12, blå kurs s 26, röd kurs s 32-33

 

V41

Tal i potensform, tal i kvadrat samt kvadratrot:

Grundkurs s 13-15, blå kurs s 27-29, röd kurs s 34-35

 

V42

Prefix för stora och små tal:

Genrepet s 152-153

Pythagoras sats:

Grundkurs s 16-19, blå kurs s 30-31, röd kurs s 36-37

 

V43

Repetition

 

V45

Skriftligt prov

 

Matematikord

negativa tal, potenser, grundpotensform, prefix, rottecken, kvadrattal, kvadratrot, Pythagoras sats, katet, hypotenusa

 

Generellt

Gör alltid ordentliga redovisningar och skriv alltid fullständiga svar, det har du igen på proven.

Det är DITT ansvar att se till att vara i fas med planeringen om du varit sjuk, ledig eller av annan anledning inte följt planeringen. Det är viktigt att DU frågar om du undrar över någonting.

Ta vara på lektionstiden. Ju mer du får gjort på lektionen desto mindre behöver du jobba hemma.

Glöm inte bort att matematik är ett språk som måste övas regelbundet. I varje språk finns det regler, exempelvis prioriteringsreglerna.

Bedömning

Vi fokuserar i matematiken på fem förmågor. Dessa är:

  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • föra och följa matematiska resonemang, och
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Kommunikation)

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.

Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Matris för matematik år 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback