Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

English-Animals

Resursenhet Pil, Uppsala · Senast uppdaterad: 8 oktober 2017

Vad heter alla djuren?

 

B gruppen engelska

 

Vad: Under hösten arbetar gruppen med temat djur-animals.Vi arbetar med ca 2 nya djur i veckan.  Syftet är att du ska bli bättre på att formulera dig och uttrycka dig i tal och skrift. Du kommer också att öva på hälsnings och avskedsfraser, säga hur du mår på olika sätt, samt öva på olika verb.

 

Hur: Genom att arbeta med olika djur, lär du dig deras namn och att utala de rätt och att skriva de. Du lär dig även att förstå och svara på vissa frågor som handlar om djuret som tex what colour is the cat? Du lär dig hitta bilder på nätet, bilder som du gillar på det djuret som vi jobbar med. Ditt djur bild och det skrivna sätter du i en bok som du skapar själv via appen book ceator. I boken lär du dig att redigera din text-ändra textens storlek och färg samt sidans bakgrund. Du lär dig tangentsättning, mm. Varje lektion lyssnar vi och tittar på musik videos för barn där du tränar på hälsningsfraser och på att uttrycka hur du mår, samt tränar på verb som stamp your feet, clap your hands  och turn around. Parallellt med tema arbetet jobbar eleverna med arbetsböckerna Easy english, där de individuellt övar på olika grammatiska områden. Eleverna jobbar också med appen Fun english där det finns olika spel som är relaterat till olika teman, i det här fallet; animals. Via appen tränar eleverna på att känna igen flera djur, svara på frågor, stava djurens namn mm.

 

Bedömning: Varje lektion blir eleverna bedömda formativt. Bilderna med djuren visas och eleverna får aktivt muntligt visa om de kan namnen genom att säga de. Varje lektion övar eleverna på djurens namn. När eleverna lyssnar på sångerna ser jag hur de aktivt sjunger, säger de rätta orden och gör de rätta rörelserna till sångerna.

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter