Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

7 - 9

Planering somaliska år 7-9 HT 2017

Ätranskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 8 oktober 2017

Vi ska arbeta med att utveckla läs- och skrivförmågan där fokus kommer att vara på grammatik och ordval. Vi ska också lära oss bl.a. om somalisk historia och geografi.

Vi ska jobba med läsförståelse, särskilt det som står mellan raderna och texternas olika budskap. Vi ska också arbeta med skriva olika typer av texter där vi ska fokusera på grammatiken och ordvalen. Vi ska även arbeta med att sammanfatta olika texter. Dessutom ska vi lära oss om geografi, klimat, jordbruk i dem somalisktalande länderna i jämförelse med Sverige. Vi ska också lära oss mer om somalisk historia och skolgång.


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.

Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter