Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, NO (år 1-3), SO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

1 - 3

Jordens utveckling - livets uppkomst

Palettskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 8 oktober 2017

Allting kommer ifrån ingenting. Varifrån kommer vi och allting vi känner till? Vi kommer att göra en tidsvandring från jordens första andetag fram till människans tid. Vi lär oss om livets utveckling från de första bakterierna i havet till människans första fotsteg.

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska få lära dig om hur vetenskapen ser på jordens födelse och livets utveckling samt hur livet på jorden sett ut under olika tidsperioder. Vi startar med universums födelse och tar oss hela vägen till tiden då homo sapiens erövrar världen. Du ska förstå vad historia är och känna till begeppen dåtid - nutid - framtid.

Vi ser på filmer, tittar på bilder och läser enkla faktatexter. Vi ska träna på att återberätta kort fakta till bilder. 

 

Arbetssätt

Du ska 

Du ska se på filmer och läsa faktatexter. 
Du ska diskutera och lyssna på andra.
Du ska skriva egna korta faktatexter till bilder.

Du ska diskutera och samtala om det du lärt med dina kamrater.

Du ska göra en egen tidslinje som berättar om några händelser i ditt liv från det år du föddes till idag.

Vad som kommer att bedömas:

Hur uppmärksam du är vid gemensamma samtal och genomgångar.

Din dokumentation i SO/NO boken.

Vad du visar att du kan i enkla diagnoser.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

söka information från olika källor och värdera dessa.

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Matriser i planeringen
jordens historia
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback