Skolbanken Logo
Skolbanken

MATEMATIK LÄSÅRET 2017/ 18

Britsarvsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 9 oktober 2017

Undervisningen i matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen, tolkar och kommunicerar om matematik i vardagliga sammanhang Matematikundervisning läsåret 2017/18 - Geometri i vardagliga situationer.

 

I Matteresan 2 kommer du att arbeta med:

 - Geometriska figurer, omkrets och area

 - Massa, volym, längd

Du ska:

-  lära dig de vanligaste geometriska figurerna, matteord  sida- hörn

-  lära dig att mäta sträckor, räkna area och omkrets,

-  lära dig om rät, trubbig och spetsig vinkel

-  lära dig om massa, volym och längd

-  lära dig olika enheter inom respektive massa, volym, längd

-  lära dig om olika vågars användningsområden och mått i köket

-  lära dig  omvandling inom massa och volym 

 Arbetssätt:

- genomgångar i klassen

- praktiska övningar och experiment, vardagsmatematik

- att lösa uppgifter i små grupper

- att arbeta i Matteresan 2

 

Du kommer också att arbeta med olika varianter av färdighetsträning

utifrån dina individuella mål i matematik samt med pengar och pengars värde.

 

 

-

 

 

 


Läroplanskopplingar

lösa matematiska problem,

reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Pengars värde och användning och hur de kan växlas. Digitala betalningssätt

Sannolikhet, chans, risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.

De geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel, triangel. Hur de avbildas och beskrivs, såväl med som utan digitala verktyg.

Geometriska begrepp, till exempel hörn, sida, sträcka och vinkel.

Mätning och uppskattning av längd, volym och massa med vanliga måttenheter.

Proportionella samband samt enkel förstoring och förminskning.

Geometriska mönster och hur de kan konstrueras.

Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.

Eleven kan medverka i att lösa problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.

Eleven uppskattar, mäter och avläser sträckor, massor och volymer och bidrar till att storleksordna enheterna.

Eleven kan bidra till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.

Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.

Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett delvis fungerande sätt.

Eleven uppskattar, mäter och avläser sträckor, massor och volymer och storleksordnar enheterna med viss säkerhet.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.

Eleven ger också enkla omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.

Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.

Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett väl fungerande sätt.

Eleven uppskattar, mäter och avläser sträckor, massor och volymer och storleksordnar enheterna med säkerhet.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.

Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.

Matriser i planeringen
MATEMATIK LÄSÅRET2017/ 18
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback