Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Att skriva Novell och sammanfattning

Domnarvets skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 12 december 2017

I denna kurs kommer slutprodukten bli att ska skriva en novell på temat ”’Rättvisa eller orättvisa”. Du kommer att få välja mellan tre rubriker att skriva om. För att din novell skall bli så välplanerad som möjligt kommer du få börja med att skriva en novellplanering som din lärare och dina klasskamrater kommer få ta del av. Du har sedan fyra lektioner i svenska till ditt förfogande att skriva din novell. Du kommer att få träna på att bearbeta din novell efter mina råd och skriva rent din text på dator. Före detta kommer vi prata om noveller och läsa noveller samt träna på att skriva en sammanfattning.

Tidsplan:

v 43-48

v 43-45 genomgång av novell som text, vad är typiskt för en novell? Vi kommer läsa en novell tillsammans och diskutera dess innehåll. Vi kommer att skriva en läslogg där vi kommer att reflektera kring det vi läst och en klasskamrats reflektion. Du kommer få läsa en novell och skriva en kort referat över den novell som du skrivit.

v 45-46 Planera din novell och skriva respons på andras planeringar.

v 46-47 Skriva novell, få feedback, ev anpassa din novell efter andras respons samt ge respons.

Det här skall du ha gjort när vi är klara:

Det här ska du ha gjort efter detta arbetsområde.

Lyssnat på  en uppläst novell, och skrivit läslogg utifrån det du hört samt reflekterat på annans reflektion.

Läst novell och skrivit ett referat över den novell som du läst.

Planerat en novell och gett respons på en annan elevs planering.

Skrivit en novell på temat "rättvisa eller orättvisa"

Konkretiserade mål:

- reflektera i läslogg

- läsa novell och skriva en sammanfattning över innehållet.

- skriva en novell med röd tråd och följa anvisningarna till den rubrik du valt

-berätta målande (beskrivande) om huvudpersoner och viktiga platser

-inleda och avsluta din novell

-använda direkt anföring (prat i text)

-använda skiljetecken i en berättande text

-stava vanligt förekommande ord i en ungdomsnovell

-dela in novellen i lämpliga stycken

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Svenska, Domnarvets skola grundmatris
Bedömningsmatris: Novell
Uppgifter
novelluppgift med planering

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback