Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

9

Les pays francophones

Liljeborgsskolan 4-9, Trelleborg · Senast uppdaterad: 12 oktober 2017

Visste du att det finns många områden i världen där man talar franska som modersmål. Dessutom finns det många länder där många språk talas och franska är det språk man använder för att kommunicera. I de områdena finns idag ca 500 miljoner människor varav åtminstone 134 miljoner pratar franska. Det handlar om 49 stater utspridda på fem kontinenter, varav majoriteten i Afrika

Syfte

Syftet är att du ska lära dig om fransktalande länder i världen. Du får lära dig om kultur, historia och geografi. Du kommer att bli expert på ett visst land men du kommer också att lära dig mycket om andras länder. 

Arbetssätt

Du ska välja ett fransktalande land i världen. Sedan ska du planera, förbereda och genomföra en muntlig presentation med hjälp av en PowerPoint-presentation som du delar med mig i Classroom. Instruktionerna samt lämpligt vokabulär finns på Classroom.

 

Redovisning

Du redovisar muntligt torsdag v.43 med hjälp av din PowerPoint. Du kan ha stödord men ingen färdig text. Glöm inte att förbereda tre frågor till dina klasskamrater, som du ställer efter presentationen.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Matriser i planeringen
Les pays francophones
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter