Skolbanken Logo
Skolbanken

TAKK

Pysslingen Förskolor Pärlan, Pysslingen · Senast uppdaterad: 16 oktober 2017

Under hösten kommer vi börja arbeta med TAKK. Detta står för: tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. TAKK är ett redskap och komplement till det verbala språket, vilket innebär att den som pratar samtidigt tecknar utvalda ord.

Vad jobbar vi med?

TAKK - tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. 

Varför jobbar vi med det? Syfte?

Vi bedömer att ett arbete med TAKK kan utveckla barnens nyfikenhet och lust att lära, samt utveckla barnens talspråk. Vi vill låta barnen få möjlighet att lära sig kommunicera på ett kompletterande sätt till det verbala språket. 

Hur kommer vi jobba med det?

Vi kommer att veckovis introducera ett nytt tecken för barnen. Tanken är att förmedla veckans tecken vidare till barnens vårdnadshavare för att skapa en möjlighet för delaktighet. Vi kommer att arbeta med TAKK i vår kommunikation kring vardagliga situationer med barnen. Vi kommer även att sjunga sånger som innehåller tecken. 

Hur gick det? (Fyll i reflektionsfrågorna nedan.)

Vilka förmågor har utvecklats hos barnen?

Vad visade barnen intresse för i aktiviteten/projektet?

Vad har vi sett för behov?

Hur ska vi utmana barnen vidare?


Läroplanskopplingar

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter