Skolbanken Logo
Skolbanken

Havet.

Lancaster, ULNA Förskolor · Senast uppdaterad: 9 oktober 2017

Vi vill lära oss om havet och dess miljö.

Bakgrund: Vi arbetar utifrån barnens delaktighet och inflytande. Tillsammans med barnen har vi valt att inrikta oss på havet.

Syfte: Vi vill fördjupa oss om havet och dess miljö. Väcka nyfikenhet om havet och vikten att värna om vår miljö.

Arbetssätt: Uppstart barnen fick se en film om världens hav.Utifrån intresse har barnen valt var sin fisk att fördjupa sig i.

Vi börjar med de stora haven runt om i världen och fördjupar oss senare i havet nära oss.

Havsmiljön är viktig att lära sig mer om så att vi värnar om vår miljö.

Hur fungerar båtar? Segelbåtar, motorbåtar,ubåtar,fraktbåtar och racerbåtar.

Detta vill barnen göra: Båtar, fiskar,strandtavlor, experiment akvarium och sedan vill barnen avsluta temat med en fest.

 


Läroplanskopplingar

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback