Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7 - 9

Orientering åk7 HT 2017

Tunaskolan medarbetarsamtal, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 9 oktober 2017

Ordet "orientering" härstammar från det latinska ordet "oriens". Tidigare uppfattade man öster som det viktigaste väderstrecket, då Jerusalem låg i Österlandet. Att orientera var då att finna ut var öster ligger och därigenom bestämma de andra väderstrecken eller rikta till exempel en karta eller kikare enligt väderstrecken. Under detta arbetsområde kommer du att få lära dig mer om orientering och uppleva friheten i att visats ute i naturen. Detta trots att banorna är fyllda av kontroller.

Mål

Arbetets innehåll

Arbetssätt och redovisningsform

Under detta arbetsområde så kommer vi att arbeta med orientering i olika nivåer.

Arbetsområdet inleds med teoretiska genomgångar där eleverna får information samt möjlighet att ställa frågor och reflektera kring arbetsområdet.

Därefter får eleverna prova på att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken. Detta görs genom olika former av orientering.

I åk7 avslutas arbetsområdet med en orientering vid Vipeholmsområdet. Denna orientering består av 6st kontroller och utförs på egen hand. Det är denna orientering som utgör examinationen för arbetsområdet. 


Bedömning

Du blir bedömd utefter hur väl du klarar av orienteringen vid Vipeholmsområdet.


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.

Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.

Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.

Matriser i planeringen
Orientering åk7
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback