Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1 - 3

Matematik del 2 åk 2

Rydebäcksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 9 oktober 2017

Planering för matematik i åk 2.

 

Målet med undervisningen är att...

Träna tre av förmågorna i matematik.
METOD: Utför beräkningar med addition och subtraktion, huvudräkning.
 
PROBLEMLÖSNING: Tolkar skriftlig information med matematiskt innehåll. Skriver ett matematiskt uttryck utifrån en räknehändelse. Använder sig av olika uttrycksformer som t.ex. ord, bild och symboler
 
KOMMUNIKATION: Behärskar talföljder i olika steg uppåt och neråt från olika naturliga tal t.ex. två-hopp, tre-hopp, tio-hopp.
 
 

 Så här ska vi arbeta...

 
Gemensamma genomgångar
EPA (Ensam, Par, Alla)
Skriftliga och muntliga övningar
Problemlösning
Skapa egna problem
Digitala hjälpmedel såsom Ipad 
 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

förstår och använder begreppen:

större än, mindre än, likhetstecken, sedel, talmönster, tallinje, tvåsiffrig och växla.

kan addera över tiotal med ental.

kan subtrahera över tiotal med ental.

 kan fortsätta olika talföljder både uppåt och neråt

kan välja strategi, skriva ett uttryck och lösa uppgiften.

 
 
 
 
 

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matriser i planeringen
Matematik del 2 åk 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback