Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2

Fånga förmågan- skriva berättande texter

Rydebäcksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 9 oktober 2017

Under kommande veckorna kommer vi att träna på att skriva berättande texter.

Målet med undervisningen är att:

 • formulera sig och kommunicera i skrift
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer 
 • skriva berättande texter så andra förstår innehållet

 Så här ska vi arbeta...

 • vi kommer att träna på att skriva förhand ( papper och penna) , I Pads och cromebooks
 • vi kommer att skriva med en lärkompis eller på egen hand
 • jobba efter en modell för att skriva berättande texter
 • bygga upp en berättelse från början med röd tråd
 • självskattningatris

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • inleder din berättelse, den röda tråden i texten och hur du avslutar den
 • använder  storbokstav, punkt och frågetecken
 • du skriver så andra kan läsa din text
 • stava rätt på ord som är vanligt förekommande i elevnära texter

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Matriser i planeringen
Fånga förmågan- skriva berättande texter
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter