Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

8 - 9

Dystopier

Tanumskolan 7-9, Tanum · Senast uppdaterad: 9 oktober 2017

Under veckorna 41-46 kommer vi att arbeta med dystopier. Vad är dystopier och varför skrivs de? Vi undersöker i vilka historiska sammanhang dystopier skrivs och vad det är som gör att vi vill skriva och läsa dystopier i olika tider. Vi går igenom typiska drag, som särskiljer genren från andra. Vi läser utdrag ur en dystopi tillsammans, ser film, läser böcker var för sig och för läslogg. Till sist skriver du en egen dystopisk berättelse, där du får skapa med hjälp av genrens inslag! Hur ser din dystopiska version av framtiden ut? Vilka hot ser du idag som skulle kunna leda till en katastrof? Vad kan hända med makten i samhället? Hur skulle det påverka människor? Finns det någon som skulle våga trotsa systemet?

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Detta innebär att du ska:

Du läser en dystopi och reflekterar över innehållet i din läslogg. När du skickat in loggen till mig bedömer jag din läsförståelse och förmåga att uppfatta bokens budskap, samt dess historiska och kulturella sammanhang.

Du skriver en dystopisk berättelse, där genrens typiska inslag finns med. Möjlighet till respons och bearbetning med kamrater och lärare ges under lektionstid. Efter inlämning görs bedömning av hur du skriver berättande texter.

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

  • Vi går igenom typiska drag för den dystopiska genren.
  • Vi läser utdrag ur en dystopi och diskuterar innehållet.
  • Du läser en valfri dystopi
  • Du skriver läslogg till din bok
  • Du skriver en egen dystopisk berättelse

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav Svenska år 9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter