Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Min hemliga värld! Lektion fritids.

Gamla STR F-6 2021 , Båstad · Senast uppdaterad: 9 oktober 2017

Min hemliga värld kommer vara ett projekt som kommer sträcka sig under ett antal veckor, med start vecka 42. Elever kommer att få skapa utifrån sin fantasi, figurer, rum och inredning i en skokartong. Projektet kommer att avslutas med filmer som eleverna gör själva.


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback