Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4

Aktivitet och rörelse till musik

Grebbestadsskolan, Tanum · Senast uppdaterad: 24 maj 2018

Du kommer få prova på olika aktiviteter, rörelser med kroppen och lekar till musik. Du kommer även få prova på olika sorters dansstilar såsom, hip hop, street, locking, salsa m.m.

Mål och syfte

Du ska få kunskap om hur det är att använda och röra din kropp till musik. Detta kommer du få göra i olika sorters lekar och aktiviteter

Du ska även få testa på hur det är att använda dig av takt och rytm i leken. 

Du ska få kunskap om olika sorters dansstilar. 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris i Idrott
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter