Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

9

Åk 9 Ma Funktioner och algebra

KSU Värpinge, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 9 oktober 2017

Funktioner & Algebra Du skall kunna beskriva en funktion och förstå vad en linjär funktion är. Du skall kunna tolka linjära funktioner med ord, grafer och formler. Du skall behärska formler som beskriver linjära funktioner, propotionaliteter, geometriska mönster och talföljder samt kunna använda räta linjens ekvation. Du har också möjlighet att utveckla din förmåga att förenkla algeriska uttryck och att lösa ut formler ur variabler.

VT-14 Procent & Funktioner

Funktioner och Algebra ht-14

Mål för elev

Du skall bli bättre på  

 • Resonemangsförmågan (R) - föra och följa matematiska resonemang. 
 • Metodförmågan (M) - välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar 
och lösa rutinuppgifter. 
 • Problemlösningsförmågan (P) - formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. 

Innehåll

 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven..
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, förändringstakt och andra samband.
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Genomförande

Arbetet kommer att varvas med genomgångar, enskilt arbete men även gruppuppgifter där man tränas att resonera och analysera. Prov 28/11 2014

Bedömning

Bedömning kommer att ske genom olika övningar under lektionstid samt genom ett prov.

Kursplanemål

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 • Föra och följa matematiska resonemang
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Procent & Funktioner
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter