Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Trafiken åk 1

Rydebäcksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 9 oktober 2017

Vi kommer att lära oss om trafiken och vilka regler som finns och varför.

Målet med undervisningen är att...

 

Eleverna kommer att få utveckla sin förmåga att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar genom att:

  • resonerar och diskuterar kring de filmer vi ser och de texter vi läser
  • framföra åsikter och tankar kring det vi tittar på och...

 

 

 Så här ska vi arbeta...

- besöka trafikskolan

- titta på filmer som handlar om trafiken

- rita och samtala om olika trafikmärken och deras betydelse

- gå ut i vår närmiljö och undersöka den utifrån det vi arbetar med

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

  • resonerar och diskuterar kring innehåll i de filmer vi ser gemensamt och kring de texter vi läser gemensamt genom att koppla till egna erfarenheter 
  • framför dina åsikter och tankar om trafikens påverkan på miljön

 

 


Läroplanskopplingar

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.

Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.

Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Matriser i planeringen
Trafiken åk 1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback