Skolbanken Logo
Skolbanken

Språkaktiviteter Rubinens gemensamma projekt ht-17

Ringblomman, Örebro · Senast uppdaterad: 11 oktober 2017

Under höstterminen 2017 kommer vi på Rubinen fokusera mycket på språket genom olika aktiviteter med barnen.

Alla barn på avdelningen Rubinen kommer under hösten erbjudas olika aktiviteter som fokuserar på språket.

Metod: De olika språkaktiviteterna kommer hållas på samling måndag och fredag förmiddag varje vecka. Två pedagoger ansvarar för samlingarna en vecka i taget. Samlingarna/aktiviteterna sker gemensamt med alla barnen i storgrupp. Vi kommer sjunga, läsa sagor och texter på olika sätt, använda oss av rim och ramsor och även olika uppdragskort (se ingressbilden vad vi arbetar med).

Syftet med projektet: Vi vill utveckla barnens intresse och nyfikenhet för talspråket och öka deras ordförråd. Barnen får utveckla sin förmåga att lyssna och kommunicera i storgrupp.

Prioriterade mål: språkutveckling och öka barnens intresse för språk.


Läroplanskopplingar

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter