Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Geografi

·

Årskurs:

2

Världsdelar och världshav

Nolbyskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 9 oktober 2017

Under några veckor ska du utveckla dina kunskaper kring världens geografi. Du ska lära dig namnen på de olika världsdelarna och världshaven samt lite mer om några länder som du hört talas om. Du ska lära dig de fyra väderstrecken.

Vad ska vi lära oss?

Du ska kunna:

 • världsdelarnas och världshavens namn och läge på jordgloben 
 • några länders namn och läge samt viss fakta kring natur och djurliv
 • samtala om och jämföra olika världsdelar, kontinenter och världshav
 • de fyra väderstrecken nord, syd, öst och väst.

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att:

 • få lyssna på genomgångar och vara delaktig i diskussioner i både helklass och mindre grupper.
 • få arbeta enskilt och i grupp.
 • titta på filmer, på bilder i böcker och tidningar samt läsa faktatexter

Vad som kommer att bedömas.

Din förmåga:

 • att delta i diskussioner och samtal
 • att berätta om aktuella händelser runt om i världen
 • att namnge och lägesplacera världsdelarna, världshaven och några länder
 • använda rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen

Hur du får visa vad du kan.Hur du får visa vad du kan.

Du får visa muntligt och skriftligt genom att kunna visa var de olika delarna finns.


Läroplanskopplingar

Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter