Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2

Berättande text

Östervåla skola F-6, Heby · Senast uppdaterad: 9 oktober 2017

Vi kommer börja skriva berättelser på svenskan med tydlig inledning, handling och avslutning.

LGR -11, Skolans värdegrund och uppdrag

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. 

 

 

 

 

Lgr-11, Kursplanens syfte

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom under- visningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.

 

Hur undervisningen kommer att gå till

VAD?

 • Du ska få träna på att göra en tankekarta/mindmap innan du börjar skriva din berättelse
 • Du ska få träna på att skriva berättelser utifrån din tankekarta/mindmap
 • Du ska få träna på att läsa igenom det du skrivit och eventuellt bearbeta din text
 • Du ska få träna på att stava enkla ord
 • Du ska få möjlighet att både skriva för hand eller på Ipad

 

HUR?

 • Du kommer tillsammans eller enskilt få fylla i en tankekarta/mindmap som du sedan använder när du ska skriva din berättelse
 • Du kommer att få skriva både på Ipad eller för hand när du skriver din berättelse
 • Du kommer att få möjlighet att öva på stavning
 • Du kommer att få rita en bild som passar till din berättelse
 • Du kommer att få göra självbedömningar på din skrivna text 

 

VARFÖR?

 • För att få möjlighet att utveckla ditt skrivande i form av berättande texter.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Skriva berättelser utifrån stor bokstav,punkt, frågetecken, utropstecken
 • stava enkla ord
 • skriva berättelser med tydlig inledning, handling och avslutning
 • Skriva med läslig handstil

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter