Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4

Engelska årskurs 4

Hällaryds skola, Karlshamn · Senast uppdaterad: 10 oktober 2017

Du ska få lära dig en hel del nya ord och uttryck som du kan använda när du läser, talar och lyssnar på engelska. Du ska få träna dig i olika strategier som du kan använda för att andra ska förstå dig när du talar och skriver engelska.

Kursplanens syfte

Konkretisering av syfte

Du ska kunna:

-vissa hälsningsfraser
-presentera dig med namn, ålder, hemort och intresse
-räkneord 1-20
-fråga om telefonnummer och svara
-kunna berätta om en vän
-föreslå en kamrat att göra något
-svara på frågor med can
-ställa frågor med can
-tala om vad man kan och inte kan
-verb som beskriver olika aktiviteter
-fråga om någons ålder
-fråga om någon har ett sällskapsdjur
- ord för olika klädesplagg
-adjektiv bla färger
-vissa djurnamn
-prepositionerna in, on och under
-använda bestämd artikel (the)
-använda frågeorden What, Who, och Where
-namn på kroppsdelar
-använda left och right
-regelbunden pluralbildning (one hand-two hands)
-kunna beställa mat
-kunna prata om pengar (pounds/pence, euros/cents, dollars/cents)

Arbetssätt / Undervisning

Du kommer att arbeta med materialet Good Luck.
Du kommer att få arbeta både enskilt, i grupp och i par.
Du tränar både i skolan och hemma för att befästa kunskaper.

Bedömning / Dokumentation

Du bedöms enligt matrisen nedan.
Du bedöms efter vad du gör både på lektionerna och det du tränar hemma.
Bedömningen dokumenteras i Unikum.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

Sånger, sagor och dikter.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
Engelska årskurs 4 (OBS! Ingen betygsmatris.)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback