Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

6

Orientering åk 5

Nolbyskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 29 november 2017

Orientering i den närliggande utemiljön med hjälp av kartor.

Arbetsområde:

Vi kommer under hösten att arbeta med orientering i närområdet och i för eleven kända områden. Vi kommer att börja med att prata om karttecken, hur man passar kartan och tumgreppet. Ni kommer även att få lära er de vanligaste karttecknen. Avslutningsvis kommer vi även att se en film om allemansrätten och diskutera den. 

 

Konkreta mål: 

  • Ni ska lära er kartans färger och de vanligaste karttecknen
  • Ni ska lära er hur man passar kartan och använder tumgreppet
  • Ni ska lära er att orientera längs med ledstänger (t.ex stigar)
  • Ni ska lära er rättigheter och skyldigheter i allemansrätten

Bedömning: 

Jag kommer att bedöma din förmåga att läsa kartor och hur väl du kan kartors uppbyggnad och symboler. Jag kommer även att bedöma hur du orienterar längs med ledstänger och om du kan hitta kontroller som är bredvid ledstången. Jag kommer att bedöma din förmåga att redovisa i diskussioner med klassen och i arbetsboken allemansrättens rättigheter och skyldigheter. 

Undervisning: 

Vi kommer att ha en genomgång av vad en karta är, skala, karttecken, hur man passar kartan och tumgreppet. 

Ni kommer att få göra en karteckenstafett och ett arbetsblad för att lära er karttecknen. 

Inför varje orienteringstillfälle ska ni visa mig att ni kan passa kartan och tumgreppet. Vi kommer att orientera på skolgården, i bostadsområdet ovanför skolan och i skogen. 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter