Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

2

Bild åk. 1-2 höstterminen 2017

Liljansskolan, Falun · Senast uppdaterad: 9 oktober 2017

Bild

Elevdel

Det här kommer du att få göra i tvåan:
färglära- hur man blandar till olika färger

måla med olika tekniker

avbilda olika föremål och människor

skapa olika saker med händerna utifrån egen fantasi samt efter instruktioner.

 

Konkreta mål

Att lära dig använda olika tekniker, besluta vilken teknik som lämpar sig bäst för ett visst syfte.  Du kommer att få lära dig begrepp så som:

grundfärg, sekundärfärg, vattenfärg/akvarellfärg, färgcirkel

Bedömning

Det här kommer att bedömas:
Din förmåga att framställa bilder med hjälp av olika tekniker och material.
Det kommer du att kunna visa i de uppgifter du får.

Undervisning

Jag kommer att:
  gå igenom vad som ska göras varje lektion
  visa och tala om vad och hur du ska göra
  vad du kan och får använda dig av för material.

Lgr11

Syfte

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.

Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Bildmatris år 1 lå 12/13
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback