Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Tal 8C Nannaskolan

Nannaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 9 oktober 2017

För att komma vidare med matematiken krävs att vi har bra kunskaper om tal. I detta arbetsområde fördjupas bland annat kunskaper om tallinjen samt om hur man gör beräkningar med negativa tal och fyra räknesätten i bråkform.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

När du arbetat klart med kapitlet skall du förbättrat dina kunskaper om att 

Begrepp:

  • Andel
  • Bråk
  • Decimalform/bråkform/blandad form
  • Förlänga/ förkorta bråk.
  • Negativt tal/ motsatt tal

Planeringen: Se under uppgifter - planeringen. 

Material:

  • Matte direkt  s. 6 - 55
  • extra arbetsmaterial
  • Problemlösningsuppgifter

Bedömning - vad och hur

Vad skall bedömas?

 

I matematik blir du bedömd utifrån fem förmågor: begrepp, metod, resonemang, problemlösning och kommunikation. För ett visst betyg krävs att du uppfyller kraven för alla fem förmågorna.


Hur bedöms dina kunskaper?

Eleven bedöms utifrån sitt arbete under lektionerna, minst en problemlösningsuppgift samt ett skriftligt prov i slutet på arbetsområdet.

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen sker huvudsakligen i klassrummet med repetition av gamla kunskaper, genomgångar av nytt och gemensamt och enskilt arbete med att lösa uppgifter. Då vi arbetar tar vi hjälp av varandra med förklaringar, men glöm inte av att också lösa uppgifter på egen hand, utan hjälp av andra.

Arbetsgången i boken:

Genomgång -> grundkursen -> blå/ röd kurs -> svarta sidor/utmaningsbok. 

1. Grundkurs(grön) - räknat klart? 2. Var det enkelt, gör då motsvarande sidor i röd kurs - klar? Gör då de svarta sidorna tillhörande kapitlet.

2. Grundkurs(grön) - räknat klart? Var det svårt/ nästan omöjligt, gör då motsvarande sidorna i blå kurs.


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav i matematik 7-9 Nannaskolans mall
Uppgifter
Läxa 3 matematik år 8, kap 1
Prov matematik 8C kapitel 1 - Tal
Läxa 2 kapitel 1, tal
Läxa 4, Matematik år 8, kap 1
Läxa 1, matematik Tal
Planering Tal, kap 1 år 8
Planeringen