Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Matematik

·

Årskurs:

F - 3

Hemkunskap

Lerbäckskolan F-3 (nedlagd), Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 9 oktober 2017

Lär dig laga ditt eget mellanmål!

Centralt innehåll är mat måltider och hälsa.

  • Lär dig tillreda ett enkelt mellanmål.
  • Lära sig vikten av hygien i köket.
  • Diska handdisk.
  • Lära sig något om socker i våra matvaror. “ sockerråttan”
  • Lära sig enkla namn och begrepp som förekommer i ett kök.

Läroplanskopplingar

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter