Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, NO (år 1-3), Matematik, Samhällskunskap, Idrott och hälsa

·

Årskurs:

F

Höst i förskoleklassen

Gantofta skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 10 oktober 2017

Nu är hösten här och vi i förskoleklassen tänker uppleva den med alla våra sinnen. Vi utgår från elevernas tankar och startar därifrån vår resa genom årstiderna. Hösten är först på tur.

Våra elever har visat stor nyfikenhet på naturens skiftningar. De har upptäckt naturens skafferi och ställer många frågor om allt de hittar, såsom:

Vad är detta?

Kan man äta detta?

Varför måste jag ha jacka på mig när solen skiner?

Får jag ta med det här till skolan?

För att fånga upp elevernas frågor och intressen kommer vi att starta upp ett gemensamt projekt om hösten. Vi utgår från elevernas tankar och erfarenheter och kopplar samman det med läroplanen(se nedan). 

Tillsammans arbetar vi inom följande område:

  • skapande
  • lek och rörelse
  • experiment
  • utforska och pröva
  • läsa, lyssna och samtala

 

Dokumentation/utvärdering

Projektet startar med följande frågor till eleverna:

Vad betyder höst för dig?

Vad är du nyfiken på att lära dig mer om?

Dessa frågor ställer vi för att se var vi i gruppen befinner oss just nu. I slutändan ger de oss förutsättningar för att kunna utvärdera projektet. Har de fått svar på sina frågor och vi utmanat de vidare? 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.

Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter