Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

3 - 5

Beskriva ett djur/ Opiši jednu životinju

Kapareskolan E-H, Kungsbacka Förskola & Grundskola - slutgallrad · Senast uppdaterad: 25 mars 2018

Vi kommer att träna språkets olika delar genom att läsa, skriva och samtala om beskrivande texter. Tema blir beskrivning av djur

Konkretisering av målen och arbetssätt

Vi kommer att läsa åldersanpassade fakta texter. Vi kommer att fokusera på  beskrivande text.

Vi kommer att jobba med olika bilder i digital form

Vi kommer att se korta filmer

Vi kommer att jobba med adjektiven och typiska ord och begrepp för att beskriva en djur.
Vi kommer att jobba med övningar om strukturella och grammatiska regler (t. ex. de dubbla bokstäver, användningen av bokstaven "H" och svara ljud typiska av det kroatiska språket

 

 

Tid

VT 18

Bedömning

Bedömning görs utifrån matrisen.

Elev visar sina kunskaper genom att  producera egna enkla texter och använda  nya ord

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Muntliga presentationer för olika mottagare.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Synonymer och motsatsord.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback