Skolbanken Logo
Skolbanken

Önskeboken

Bräcke förskola, Kungälv · Senast uppdaterad: 10 oktober 2017

Någon har sagt att när man öppnar en bok öppnar sig en helt ny värld. Det stämmer ju! Den upplevelsen vill vi gärna ge barnen på förskolan.

Böcker och läsning

Barnen på Björnbär  tycker mycket om böcker. De tycker om att läsa, titta och bläddra i böcker själva och de väljer ofta böcker i vår boklåda som de vill att någon av pedagogerna ska läsa högt.

Under terminen kommer vi att stimulera barnens intresse för böcker och läsning genom att alla barn ska få ta med sig sin egen favoritbok till förskolan. Denna bok kommer vi under den veckan att läsa, prata om och kolla på bilderna samt prata om de svåra orden. Genom samtal lockas barnen till att reflektera över läsningen och hur de kunde varit annorlunda om det finns möjlighet till andra slut. 

Vi tror att om barnen kommer tycka de är roligt att just deras bok läses på förskolan. Ofta avslutar vi veckan med att måla nått till boken. 

 Vi kommer även att besöka biblioteket en gång i veckan med barnen, detta görs i olika omgångar.

Genom läsning Studier visar att intresset för litteratur börjar utvecklas tidigt. Er och pedagogers bokläsande påverkar barnens senare utveckling och strategier som läsare, samt deras språkutveckling. Att förstå vad text är till för och att läsning kan ge kunskap om egen och andras situation samt omvärlden, är väsentligt för framtida läsintresse. Interaktiva högläsningsstunder där barnen engageras i dialog med varandra och med pedagogen före, under och efter läsningen, där de får problematisera och bearbeta litteraturen på olika sätt, utvecklar dem språkligt, socialt och kunskapsmässigt.  


Läroplanskopplingar

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback