Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7 - 9

Atomkemi

Nannaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 11 oktober 2017

Kunskap om atomen och periodiska systemet behövs för att kunna förutsäga en kemisk reaktion. Det är också viktigt för att kunna göra välplanerade försök.

Du skall kunna
Beskriva hur en atom är uppbyggd

Hur olika typerna av atombindningar fungerar

Använda periodiska systemet för att hitta information om ett grundämne.

Använda periodiska systemet för att analysera en kemisk reaktion mellan två grundämnen


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kemi åk 9 "Atomkemi "
Uppgifter
Komplettering Atomkemi, grupp 1
Uppgift 2
Komplettering, Atomkemi period 1
Papper om atomkemi
Laboration Koppar ur kopparoxid
Laboration räkna ut kristallvatten i kopparsulfat
Prov atomkemi