Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

PEDMÄI0

Människors miljöer

Prins Wilhelmgymnasiet, Flen · Senast uppdaterad: 10 oktober 2017

Undervisningen i kursen kommer de närmaste veckorna att behandla följande centrala innehåll: *Hur människor påverkas av, samt själva medverkar till, skapandet av de kulturer och samhällen de lever i. *Hur identiteter skapas och formas i sociala sammanhang.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur synen på kunskap och lärande har förändrats och hur det har påverkat såväl fostran som undervisning. De ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur människor formas av och själva skapar sociala sammanhang, samhällen och kulturer.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Ord och begrepp Kap 3
Fördjupningsuppgift kap 3

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback