Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

6

Keyboard år 5 o 6- Spela ackord

Stureskolan, Hedemora · Senast uppdaterad: 10 oktober 2017

Vi kommer att lära oss minst tre ackord på keyboard för att kunna kompa olika låtar. Vi lär oss skillnaden på dur- och mollackord och hur man hittar dem. Vi arbetar både enskilt och tillsammans i samspel.

Undervisning/ det här ska vi göra:

I det här arbetsområdet kommer du att lära dig spela några ackord och använda dessa för att ackompanjera. Du ska få lära dig att läsa av ackordstabeller. Du kommer också att träna på att spela i grupp.
Vi ska lära oss att veta skillnaden mellan dur- och mollackord samt  veta hur man hittar dem.
Under terminen kommer vi också att lära oss de vanligaste noterna och dess värde och att se rytmiska mönster.

Bedömning/det här ska vi bedöma:

För att kunna delta och spela tillsammans måste du har vissa färdigheter, både när det gäller att kunna spela men också att ha ord för och kunna prata om spelet tillsammans. När vi är klara med detta arbetsområde ska du kunna:
• ta några ackord på keyboard
• byta mellan olika ackord
• börja och sluta samtidigt med de andra och spela i rätt tempo
• följa med i sången och hålla reda på när det är ackordsbyte
• läsa av bilden på hur ackordet tas
• tangenternas namn 


Läroplanskopplingar

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

Matriser i planeringen
Keyboard- ackordspel
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback