Skolbanken Logo
Skolbanken

No 2017-2018

Valboskolan - Klass 1-6, Färgelanda · Senast uppdaterad: 10 oktober 2017

Generell pedagogik planering NO. Under läsåret 2017-2018 kommer vi att arbeta inom följande områden

Mönster och strukturer i naturen

·         Allemansrätten

·         livscykler hos några växter och djur

·         våra årstider och årstidsväxlingar

·         olika överlevnadsstrategier hos några växter och djur beroende på årstid

·         vattnets olika former, vilken betydelse har vattnet för liv på jorden

Naturvetenskap i vardagen

·         kompostera organiskt material samt få en förståelse för den processen

·         energianvändning i våra hem idag och historiskt sett.

·         förnybara och fossila bränslen

Kropp och hälsa

·         hur påverkas hälsan av kost, motion, sömn och sociala relationer

·         hur upplever människan ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av sina sinnen

·         Pubertet

Metoder

·         Värderingsövningar

·         Tipspromenad

·         Vi kommer att arbeta tematiskt/horisontell integration om energianvändandet förr och nu. Vi kommer tillsammans med övriga elever på Valboskolan att under starta upp en skolträdgård där vi praktiskt kommer att arbeta med livscykler, våra sinnen, överlevnadsstrategiger och kompostering bland annat.

·         Fältstudier

·         Film foto

·         Experiment

·         Enkel forskning om våra sinnen

·         Redovisning för klasskamrater

·         Skriva dokumentation, som faktatexter

Ord

 

 kretslopp, sinnen, kompostering, förnybara bränslen, fossila bränslen, fast, flytande, gas


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback