Skolbanken Logo
Skolbanken

No 2017-2018 T

Valboskolan - Klass 1-6, Färgelanda · Senast uppdaterad: 10 oktober 2017

Generell pedagogik planering NO, under läsåret 2017-2018 kommer vi att arbeta inom dessa områden

Mönster och strukturer i naturen

·         Allemansrätten

·         djur som finns i vår svenska skog

·         några svenska träd

·         de fyra årstiderna

·         vad känneteckna de fyra årstiderna

Naturvetenskap i vardagen

·         Kompostering

Kropp och hälsa

·         människans upplevelse av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av våra olika sinnen

·         hur kost och motion påverkar vår kropp och vår hälsa

Metoder

·         Vi kommer att praktiskt arbeta i skolskogen med allemansrätten, årstider, svenska träd och djur.

·         Fältstudier

·         Vi kommer tillsammans med övriga elever på Valboskolan starta upp en skolträdgård där vi praktiskt kommer att arbeta med livscykler, våra sinnen, överlevnadsstrategiger hos några växter och kompostering bland annat.

·         Film foto

·         Experiment

·         Enkel forskning om våra sinnen

·         Enkla redovisningar för klasskamrater

·         Skriva enkel dokumentation

Ord

 

 kretslopp, sinnen, kompostering, årstider, kost


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback