Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4 - 6

ÖVERGRIPANDE BILDMATRIS åk 4-6 2017/2018

Tunaskolan medarbetarsamtal, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 11 oktober 2017

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av olika typer av bilder. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan vi utveckla vår kreativitet och bildskapande förmåga.

Mål

Du ska träna på att utveckla dina förmågor i att:

-  kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
-  skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
-  undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
-  analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner

 

 

 

Arbetssätt

Du kommer få möjlighet att:


-  framställa berättande och informativa bilder (t.ex. serier, illustrationer till text)  
-  arbeta med olika hantverksmässiga tekniker, verktyg och material i form av  (t.ex. teckning, måleri, tryck, collage, montage, tredimensionell modellering)

- arbeta med olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder (t. ex. linjer, färger, nyanser)

-  arbeta med digitala tekniker, verktyg och material i form av  (t.ex. fotografering, datorredigering, powerpointpresentation)

-  analysera historiska, samtida och egentillverkade bilders uttryck, innehåll och funktioner  och vilka budskap de förmedla (t.ex. reklam - och nyhetsbilder, konst -, dokumentärbilder och arkitektoniska verk)

-  reflektera över ditt eget bildskapande samt arbeta med kamratbedömning

- lära nya ord att använda i samtal och när du läser och skriver om bilders utformning och budskap

 

 

 

Bedömning

Kunskapsmarkör, visad kunskapsmatris, (ev. kopplad bedömningsmatris). Kunskapsutvecklingen går att följa i elevens lärlogg.

Reflektion och utvärdering

Beskriv din grundidé och berätta varför du vill göra så.
Hur har arbetet gått framåt under lektionerna? Har du kunnat förändra något så det skulle kunna gå bättre?

När du stöter på problem, hur löser du dom?

Hur fungerar feedback? Får du rätt hjälp av lärare och klasskamrater?

Blev du nöjd med resultatet? Berätta varför.

Vilket bildarbete är du mest nöjd med? Varför tycker du att just det arbetet blev bra?


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bild
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback