Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F

Forntiden

Lillegårdsskolan F-5, Partille · Senast uppdaterad: 23 november 2017

Väck nyfikenhet och förklara varför vi arbetar med detta (syfte).

Syfte:

 Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar.

 

Centralt innehåll:

SO:

 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid..

 

Svenska:

 

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­byggnad och språkliga drag.

 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

 

Arbetssätt:

 • läsa faktatexter
 • titta på filmer
 • diskussioner
 • skriva egna faktatexter
 • söka fakta genom webbplatser som Liber espresso och ungafakta.se

 

Kunskapskrav: 

 Du behöver visa att du kan:

 • göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar
 •  beskriva hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen 
 • beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser
 • i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback