Skolbanken Logo
Skolbanken

Skogen för björnar, rävar och ekorrar ht-17

ööÖfre Slotts förskola, Uppsala kommunala förskolor · Senast uppdaterad: 11 oktober 2017

Skogen - djur, natur, årstidernas växlingar och allemansrätten.

BAKGRUND Varför?

Vi går till skogen och tittar på djur, växter och vad som händer med dessa vartefter årstiderna växlar. Eftersom vi stävar efter att få Grön Flagg pratar vi också om nedskräpning och vad man kan göra för att ta hand om naturen på bästa sätt.  

MÅL

Vi vill att barnen ska få förståelse och visa hänsyn för naturen och det som lever och växer i den.

METOD

Helena och Britt-Marie tar med sig björngruppen och rävgruppen till "stora skogen". Vi tittar, pratar om och undersöker saker som finns i vår natur. 

DOKUMENTATION

Dokumentation i text och bild på varje barns lärlogg.

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Utvärdering och analys när temat är avslutat


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback