Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

8

Skriva faktauppsats ht17

Brunnsåkersskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 11 oktober 2017

Vecka 41-43

SYFTE

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • Söka, välja ut och sammanställa information
  • Urskilja språkliga strukturer, d v s skriva en faktauppsats.
  • Formulera dig i skrift, d v s skriva text så att innehållet tydligt framgår och följa språkliga normer.
  • Argumentera
  • Resonera om källor

 

ARBETSSÄTT

Du får arbeta med uppsatsen både under svenska och NO. Vi startar med att gå igenom mönstret för en faktauppsats. Därefter tränar vi källkritik och hur man skriver en källförteckning. Till sist arbetar du med din faktauppsats, där ämnen presenteras under NO. Du söker information och sammanställer informationen på en tankekarta, så du kan skriva din text med egna ord. Din fördjupning lämnas in skriftligt. Du gör även en källförteckning där du antecknar alla källor du samlat information från. Du ska också skriva en källdiskussion, alltså diskutera dina källor.

 

BEDÖMNING

Du visar din kunskap genom en faktauppsats med källkritisk diskussion.

I den skriftliga texten visar du din kunskap att:

  • skriva enligt genren - en faktauppsats
  • argumentera
  • formulera dig i skrift
  • resonera om källor utifrån avsändare, aktualitet och informationen (vill författaren påverka dig och hur märks det?)

Din faktauppsats med källkritisk diskussion lämnas in onsdag vecka 43.

 

KUNSKAPSKRAV

E

Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan skriva en beskrivande text med argumentation med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

C

Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan skriva en beskrivande text med argumentation med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

A

Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan skriva en beskrivande text med argumentation med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Skriva faktauppsats ht17
Uppgifter
Inlämning faktauppsats svenska