Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7

Tyska Genau 2.2 "Wann kommst du?"

Hallenskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 11 oktober 2017

Kapitel 2, "Wann kommst du?" Genau 2 - Du lär dig klockan på, skolord samt att berätta om din vecka på tyska.

Syfte

Se kopplingarna nedan till läroplanen.

Detta ska vi arbeta med

Kapitel 2 - Texter, som handlar om tid - ex. när skall vi träffas?, när börjar skolan? och skolämne. Vi kommer att jobba med dialoger och hörförståelse. Vi kommer att öva på verb i presens och klockan. Det kommer även att finnas möjlighet till fördjupning i ordkunskap och muntliga dialoger.

Detta kommer vi att bedöma

  • skriva en egen text om din dag
  • berätta på tyska enskilt/ i grupp om din dag med stödord.
  • Översätta ditt eget schema till tyska.
  • muntligt ställa frågor om schemat och vad man gör på olika tider av dygnet.

Bedömningen sker enligt kunskapskraven nedan och matris här under.

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Matriser i planeringen
Moderna Språk åk 4-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter