Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Bråk, decimaltal och procent

Snöstorpsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 11 oktober 2017

I detta arbetsområde kommer vi att bråka med bråktal, decimaltal och procent.

Våra mål

Du ska utveckla din förmåga att:

- kunna göra beräkningar och lösa uppgifter med bråktal, decimaltal och procent (procedurförmåga)

- kunna förstå och använda begreppen bråk, decimaltal och procent och relatera dem till varandra (begreppsförmåga)

- kunna förkorta och förlänga bråktal (procedurförmåga)

- kunna samtala och diskutera ett matematiskt problem (kommunikativ förmåga)

 

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

  • ha genomgångar
  • använda EPA-modellen (Ensam, Par, Alla)
  • par- och klassdiskussioner
  • arbeta i små grupper
  • arbeta i matteboken
  • spela mattespel och göra olika övningar

Bedömning

Du visar att du utvecklat din förmåga genom att:

 

Godtagbara kunskaper

- kunna göra beräkningar och lösa uppgifter med bråktal, decimaltal och procent (procedurförmåga)
  addera och subtrahera bråktal och decimaltal
  räkna ut en del att av ett visst antal 
  omvandla från bråkform till blandad form

- kunna samtala och diskutera ett matematiskt problem genom att ställa frågor på andras redovisning (kommunikativ förmåga)

- kunna förkorta och förlänga bråktal (procedurförmåga)
 
förlänga eller förkorta bråk med 2 t.ex. 1/2 är samma sak som 2/4

 

Mer än godtagbara kunskaper

- kunna göra beräkningar och lösa uppgifter med bråktal, decimaltal och procent (procedurförmåga)
 
addera och subtrahera bråktal och decimaltal, och multiplicera med bråktal och decimaltal.
  räkna ut en del att av ett visst antal 
  omvandla från bråkform till blandad form

- kunna samtala och diskutera ett matematiskt problem genom att ställa frågor på andras redovisning (kommunikativ förmåga)

- kunna förkorta och förlänga bråktal (procedurförmåga)
 
förlänga eller förkorta bråk med tal över 2, t.ex. 1/2 är samma sak som 3/6.


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter